Bảng giá

Free

Miễn phí

 • 03 hostnames (1 năm)
 • Không giới hạn hostnames (1 tháng)
 • Hỗ trợ qua: email
 • Sao lưu hàng ngày
 • Không có quảng cáo
Basic

400.000đ/năm

 • 20 hostnames
 • Hostnames không hết hạn
 • Hỗ trợ qua: email, telegram
 • Sao lưu hàng ngày
 • Không có quảng cáo
Pro

700.000đ/năm

 • 50 hostnames
 • Hostnames không hết hạn
 • Hỗ trợ qua: email, telegram
 • Sao lưu hàng ngày
 • Không có quảng cáo
Business

1.400.000đ/năm

 • 120 hostnames
 • Hostnames không hết hạn
 • Hỗ trợ qua: email, telegram
 • Sao lưu hàng ngày
 • Không có quảng cáo