Kiểm tra Port

Địa chỉ ip hoặc host name
Kiểm tra nhiều port bằng dấu phẩy (,) VD: 80,22,34567
Loading...

Port Checker là gì?

Port Checker là một công cụ trực tuyến đơn giản và miễn phí để kiểm tra các cổng đang mở trên máy tính / thiết bị của bạn, thường hữu ích trong việc kiểm tra cài đặt chuyển tiếp cổng trên bộ định tuyến. Ví dụ: nếu bạn đang gặp sự cố kết nối với một chương trình (email, ứng dụng khách IM, v.v.) thì có thể cổng mà ứng dụng yêu cầu đang bị tường lửa của bộ định tuyến hoặc ISP của bạn chặn . Trong những trường hợp như vậy, công cụ này có thể giúp bạn chẩn đoán bất kỳ sự cố nào với thiết lập tường lửa. Bạn cũng có thể thấy điều này hữu ích cho mục đích bảo mật, trong trường hợp bạn không chắc chắn liệu một cổng cụ thể đang mở hay đóng. Nếu bạn lưu trữ và chơi các trò chơi như Minecraft, hãy sử dụng công cụ kiểm tra này để đảm bảo cổng máy chủ (25565) được định cấu hình đúng cách để chuyển tiếp cổng, khi đó chỉ bạn bè của bạn mới có thể kết nối với máy chủ của bạn.

Các cổng được sử dụng phổ biến nhất

Số cổng nằm trong khoảng từ 1 đến 65535, trong số đó các cổng nổi tiếng đã được IANA xác định trước theo quy ước.

  • 0-1023 - Các cổng nổi tiếng (HTTP, SMTP, DHCP, FTP, v.v.)
  • 1024-49151 - Cổng dành riêng
  • 49152-65535 - Cổng động / riêng

Nếu bạn đang tìm kiếm danh sách đầy đủ các số cổng, hãy xem trang wikipedia này. Tôi đã liệt kê tất cả các cổng phổ biến ở trên, vui lòng nhập bất kỳ số cổng tùy chỉnh nào để kiểm tra. Theo mặc định, trang web này đang sử dụng địa chỉ IP của thiết bị của bạn làm địa chỉ ip mục tiêu (thiết bị mà bạn đang truy cập trang web này), nhưng bạn có thể thay đổi trường nhập IP để kiểm tra các địa chỉ IP khác - cả máy khách và máy chủ từ xa . Nhưng, xin đừng lạm dụng tùy chọn này, nếu không, tôi sẽ phải hạn chế địa chỉ IP thành nguồn một lần nữa (như tôi đã làm trước đó). Xin lưu ý rằng nếu bạn đang sử dụng VPN hoặc máy chủ proxy thì nó có thể không lấy được IP thiết bị của bạn một cách chính xác.

Tìm hiểu về chuyển tiếp cổng

Chuyển tiếp cổng hoặc ánh xạ cổng liên quan đến việc dịch địa chỉ (hoặc số cổng đến một điểm đến mới), chấp nhận các gói và chuyển tiếp nó (sử dụng bảng định tuyến). Nó thường được sử dụng để kết nối máy tính từ xa với các chương trình cụ thể đang chạy trên máy tính (trong mạng LAN riêng (Mạng cục bộ)). Ví dụ: chạy một serveFacebookr công cộng (HTTP, cổng 80) trên máy tính trong mạng LAN riêng hoặc cấp quyền truy cập SSH cho một máy tính cụ thể trong mạng LAN riêng, v.v. Đọc thêm trên Wikipedia.

Nếu bạn có bất kỳ phản hồi / đề xuất nào cho trang web này, vui lòng cho tôi biết.

Các port thông dụng
CCTV
FTP
SSH
Telnet
SMTP
DNS
HTTP
POP3
IMAP
Minecraft
Remote Desktop
PC Anywhere