Cài đặt tên miền xem camera cho đầu ghi hình Xiongmai Tech (Port 34567, App Goodeye, XMeye, vMEyeSuper...)

Bài viết này hướng dẫn cài đặt cập nhật tên miền camera thông qua thay đổi địa chỉ DNS trên thiết bị. Việc thay đổi DNS có thể khiến 1 số chức năng liên quan đến Internet (gửi Email, cập nhật giờ...) của thiết bị sẽ không hoạt động được.
Tải về phần mềm xem camera CMS port 34567 cho PC bản mới nhất Tải về. Hình ảnh trong bài viết này được thao tác và chụp lại từ phần mềm này.

Các bước cài đặt tên miền động xem camera

Bước 1: Thay đổi địa chỉ DNS trong cài đặt mạng.

Bạn hãy đổi địa chỉ DNS mặc định sang 2 địa chỉ bên dưới:

  1. Primary DNS: 65.109.10.51
  2. Secondary DNS: 173.199.96.96
Change DNS

Đổi địa chỉ DNS trong cài đặt mạng

Bước 2: Vào cài đặt DDNS

  1. DNS Type: chọn DynDNS hoặc No-IP
  2. Mục Tên miền, Tài khoản và Mật khẩu bạn điền theo thông tin đã được cấp ở bước tạo tên miền.
Mẫu thông tin DDNS hệ thống cung cấp
Thông tin DDNS sau khi cài đặt
Dynamic DNS for Xiongmai Tech - Xmeye

Sau khi cài đặt thông tin DDNS lên thiết bị, bạn hãy quay lại trang quản lý thông tin hostname, chờ từ 30 giây đến 5 phút để kiểm tra xem địa chỉ ip đã được cập nhật hay chưa..

Updated ip

Nếu bạn vẫn không thấy địa chỉ IP được cập nhật.

  1. Hãy kiểm tra lại thông tin nhập vào thiết bị đã chính xác chưa?
  2. Hãy thử khởi động lại thiết bị.
  3. Nếu các bước trên vẫn không hoạt động, hãy thử mặc định lại thiết bị sau đó cài đặt lại DDNS.
  4. Tham khảo các cách cài đặt DDNS khác tại đây

Đã thử thành công trên đầu ghi hình Port (Mặc định) 34567 sử dụng App GoodEye, XmEye, vMeyesuper