Cài đặt Tên miền động cho thiết bị có thể thay đổi được địa chỉ Server cập nhật

Để có thể cài đặt tên miền động theo cách này, bạn phải chắc chắn thiết bị của bạn có thể đổi được địa chỉ Server.

Server mặc định thường có định dạng:

  • DynDNS server mặc định là: members.dyndns.org
  • No-IP server mặc định là: dynupdate.no-ip.com

Bạn hãy xóa địa chỉ trên và thay thế thành dyn.fastddns.net

Nếu bạn không thể đổi địa chỉ Server cập nhật IP, hãy thử cài đặt theo cách khác tại đây

Một số mẫu cài đặt DDNS hay gặp

Thông tin sau khi cài đặt sẽ tương tự như hình bên dưới

Thông tin hệ thống cung cấp
Thông tin sau khi cài đặt

Sau khi cài đặt thông tin DDNS lên thiết bị, bạn hãy quay lại trang quản lý thông tin hostname, chờ từ 30 giây đến 5 phút để kiểm tra xem địa chỉ ip đã được cập nhật hay chưa..

Updated ip

Nếu bạn vẫn không thấy địa chỉ IP được cập nhật.

  1. Hãy kiểm tra lại thông tin nhập vào thiết bị đã chính xác chưa?
  2. Hãy thử đổi địa chỉ DNS của thiết bị sang 8.8.8.88.8.4.4.
  3. Hãy thử khởi động lại thiết bị.
  4. Nếu các bước trên vẫn không hoạt động, hãy thử mặc định lại thiết bị sau đó cài đặt lại DDNS.
  5. Tham khảo các cách cài đặt DDNS khác tại đây

Đã thử thành công trên đầu ghi hình HIKVISION, DAHUA DVR, IP camera HIKVISION, IP camera DAHUA