Cài đặt phần mềm FastDDNS Update IP trên hệ điều hành Windows

Phần mềm FastDDNS Update IP được phát triền dựa trên .NET Framework 2.0. Nếu lúc chạy phần mềm được yêu cầu cài đặt .NET Framework hãy Tải về .NET Framework .
Tải về phần mềm FastDDNS Update IP cho Windows bản mới nhất Tải về.

Các bước cài đặt tên miền động xem camera

Bước 1: Sau khi tài phần mềm FastDDNS Update IP về máy tính, bạn hãy giải nén vào ổ đia :/D của máy tính. Sau đó mở file FastDDNS.net.exe để chạy chương trình (Phần mềm chạy trực tiếp không cần cài đặt).

Bước 2: Điền thông tin cài đặt Hostname, Username và Password. -> Bấm Login để hoàn thành

Mẫu thông tin DDNS hệ thống cung cấp
Thông tin DDNS sau khi cài đặt
FastDDNS Update IP
Đăng nhập thành công
FastDDNS Update IP - Đăng nhập thành công

Sau khi cài đặt thông tin DDNS lên thiết bị, bạn hãy quay lại trang quản lý thông tin hostname, chờ từ 30 giây đến 5 phút để kiểm tra xem địa chỉ ip đã được cập nhật hay chưa..

Updated ip