Cài đặt tên miền xem camera cho đầu ghi hình Xiongmai Tech (Port 34567, XmEye, vMeyesuper) - Thông qua Email

Bài viết này hướng dẫn cài đặt cập nhật tên miền camera thông qua Phát hiện chuyển động từ camera sau đó dùng chức năng gửi email thông báo kết nối đến máy chủ DDNS để cập nhật địa chỉ IP vào tên miền.

Bạn phải đảm bào camera được chọn phát hiện chuyển động đang hoạt động bình thường, nếu camera mất tín hiệu sẽ không thể cập nhật được địa chỉ IP mới khi có thay đổi.

Các bước cài đặt tên miền động xem camera

Bước 1: Bật chức năng cảnh báo chuyển động cho camera.

Vào: Setting -> Alarm -> Video Motion
Alarm

Vào cài đặt cảnh báo chuyển động

Bước 2: Đặt thông số cấu hình cảnh báo chuyển động.

 1. Channel: chọn kênh camera (Mặc định camera số 1)
 2. Enable: Tích chọn (để bật cảnh báo)
 3. Interval: 120
 4. Delay: 120
 5. Tích chọn Send Email
 6. OK (Lưu cấu hình)
  1. Chỉnh thông số cảnh báo

   Chỉnh thông số cảnh báo

   Bước 3: Mở cài đặt Email.

   Vào: Setting -> System -> Net Service
   Chọn email server

   Cài đặt Email server cảnh báo

   Bước 4: Đặt thông số cấu hình máy chủ Email.

   Mẫu thông tin Emai hệ thống cung cấp
   1. Click EMAIL
   2. Enable: Tích chọn (để bật Email)
   3. Điền thông tin hệ thống cung cấp:
   4. Click Mai Testing( Xem dòng trạng thái (5): Test message send success) là kết nối đến máy chủ thành công, nếu thất bại hãy tham khảo hướng dẫn cuối bài.
   5. OK (Lưu cấu hình)
    1. Thông tin Emai sau khi cài đặt
     Đặt thông số cấu hình máy chủ Email.

   Sau khi cài đặt thông tin DDNS lên thiết bị, bạn hãy quay lại trang quản lý thông tin hostname, chờ từ 30 giây đến 5 phút để kiểm tra xem địa chỉ ip đã được cập nhật hay chưa..

   Updated ip

   Nếu bạn vẫn không thấy địa chỉ IP được cập nhật.

   1. Hãy kiểm tra lại thông tin nhập vào thiết bị đã chính xác chưa?
   2. Hãy thử đổi địa chỉ DNS của thiết bị sang 8.8.8.88.8.4.4.
   3. Hãy thử khởi động lại thiết bị.
   4. Nếu các bước trên vẫn không hoạt động, hãy thử mặc định lại thiết bị sau đó cài đặt lại DDNS.
   5. Tham khảo các cách cài đặt DDNS khác tại đây

   Đã thử thành công trên đầu ghi hình Port (Mặc đinh) 34567 sử dụng App GoodEye, XmEye, vMeyesuper