Cài đặt tên miền xem camera cho đầu ghi hình Dahua và camera Dahua.

Điều kiện cần có để có thể cài đặt tên miền camera miễn phí:

 1. Thiết bị phải được kết nối với Internet, vui lòng kiểm tra xem kết nối có hoạt động bình thường không.
 2. Vui lòng xác nhận rằng cổng truy cập Internet đang mở và cổng mặc định để mở thường là: 80,37777 (Cỗng mặc định của camera DAHUA, KB-Vision và các thương hiệu OEM từ DAHUA). Kiểm tra cỗng đã được mở bằng chức năng Port Check tại đây
 3. Bạn đang nắm thông tin đăng nhập vào thiết bị cài đặt. Mặc định là admin:admin
 4. Bạn đã biết địa chỉ IP LAN của thiết bị, thường mặc định là: 192.168.1.108.
 5. Trang web quản lý Free Dynamic DNS: FASTDDNS.NET.

Hướng dẫn từng bước một

Bài viết này được thao tác trên thiết bị là ĐẦU GHI HÌNH DAHUA.

Bước 1: Tạo hostname. Xem hướng dẫn tại bài viết: Hướng dẫn tạo hostname DNS động miễn phí.

Bước 2: Lấy thông tin cài đặt của hostname.

Bước 3: Truy cập IP Lan của thiết bị camera DAHUA.

Địa chỉ mặc định là: http://192.168.1.108.

Nếu bạn đã thay đổi ip và port 80 thì hãy truy cập theo địa chỉ IP bạn đã đổi

Bước 4: Vào cài đặt mạng TCP/IP, Thay đổi 2 địa chỉ DNS hiện có thành:

 1. DNS chính: 8.8.8.8
 2. DNS phụ: 8.8.4.4

Bước 5: Vào Settings -> Network -> DDNS

 1. Tích chọn bật DDNS.
 2. Chọn loại DDNS: ở đây bạn có thể chọn: DynDNS hoặc No-ip.
 3. Địa chỉ IP máy chủ: mặc định là (members.dyndns.org hoặc dynupdate.no-ip.com) Bạn hãy xóa đi và sửa lại thành: dyn.fastddns.net
 4. Mục Tên miền, Tài khoản và Mật khẩu bạn điền theo thông tin đã được cấp ở Bước 1.
 5. Lưu lại cài đặt.

Sau khi cài đặt xong bạn hãy quay lại trang quan lý tên miền của Fastddns.net và kiểm tra xem tên miền đã được cập nhật hay chưa (thường thì mất từ 30 giây đến 5 phút để được cập nhật địa chỉ IP mới).

Chúc bạn cài đặt thành công.